Mindervaliden en aangepast wonen

U kan bij ons terecht voor individueel advies omtrent het aanpassen van uw woning aan uw beperking.
Enerzijds geven wij u technisch advies en informatie met betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen, anderzijds becijferen wij voor u de daarmee gepaard gaande kosten.

We overlopen samen welke premies u kan aanvragen en waar u hiervoor terecht kan.Voor particulieren is dit het VAPH   .
Zelfstandigen die aanpassingen nodig hebben voor zichzelf, of bedrijven die aanpassingen wensen voor hun mindervalide medewerkers, kunnen aankloppen bij de VDAB .

Bejaarden en aangepast wonen

Met de lange wachtlijsten in de bejaardenzorg is langer thuis wonen dé uitdaging geworden voor zowel de zorgsector als de bouwsector.
Ondertussen zijn er gelukkig al een hele reeks oplossingen die dit ook effectief mogelijk maken. Denk hierbij aan aanpassingen van het sanitair, de elektrische installatie, de installatie van een traplift.

Indien u 65+ bent kan u helaas niet meer terecht bij het VAPH voor financiële ondersteuning. U kan echter wel een aanvraag doen bij de Vlaamse Overheid voor de Vlaamse Renovatiepremie of bij uw gemeente.

Contacteer ons voor meer informatie.