Oprichten van een open bebouwing in opdracht van de bouwheer in samenwerking en onder toezicht van de aangestelde architect.

Share this Project