Het onderhoud van uw ventilatiesysteem

Wat is balansventilatie?

In onze projecten, zowel woningen als appartementen, werken wij standaard met een ventilatiesysteem D ook wel gekend als balansventilatie.
Al onze systemen zijn voorzien van warmterecuperatie, waardoor de aangevoerd koude lucht wordt opgewarmd door de afgevoerde verwarmde lucht. De energiekost nodig om de unit aan te sturen, die we kunnen begroten op een 50 à 60 € voor een modale, vrijstaande woning met 2 slaapkamers, wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd.

Geïnstalleerde ventilatie-unit

Geïnstalleerde ventilatie-unit

 

In onderstaand you-tube filmpje wordt het principe netjes uitgelegd.

Het onderhoud van uw balansventilatie

Het onderhoud van uw systeem is een bepalende factor voor een gezond binnenklimaat.
We kunnen het onderhoud onderverdelen in vier stappen:
• Maandelijkse reiniging van de filters (klassieke schoonmaak)
• Jaarlijks vervangen van de filters
• Vijf-jaarlijkse reiniging van de unit (klein onderhoud)
• Tien- à vijftien-jaarlijkse reiniging van unit en de ventilatiekanalen (groot onderhoud)

  • Maandelijkse reiniging van de filters

De filters, vooral deze van de aangevoerde lucht, kunnen ernstig vervuild zijn door o.a. verkeersuitstoot, pollen en insecten. Het gewone onderhoud bestaat er dan ook uit om maandelijks uw filters te reinigen met de stofzuiger. Sommige mensen gebruiken hiervoor ook een compressor, maar dit is af te raden omdat dit tot kleine beschadigingen van uw filter kan leiden.

Vervuilde G7-Filter

Vervuilde G7-Filter

  • Jaarlijks vervangen van de filters

De filterset dient jaarlijks te worden vervangen. Wanneer u een onderhoudscontract neemt dan worden de gepaste filters jaarlijks naar u opgestuurd (het vervangen ervan is zéér eenvoudig en kan u gemakkelijk zelf). De kostprijs van de filtersets varieert –afhankelijk van uw systeem – vanaf ca. 15€ voor standaardfilters tot 50€  voor speciale allergiefilters die de pollen uit de toegevoerde lucht filteren (prijzen incl. BTW, excl. verzendingskosten).

Een allergiefilter of F7 filter dient u enkel te plaatsen op de luchttoevoer.
Aangezien deze filters duurder zijn dan standaardfilters zijn is het economischer om een set standaard filters en een set allergiefilters tegelijkertijd aan te schaffen. Op die manier kan u twee jaar verder.

Door tijdig uw filters te vervangen, vermijdt u de zwarte kringen die anders typisch ontstaan bij inblaas-ventielen. De poriën in de filters geraken vol en ‘vangen’ het vuil niet meer, waardoor deze tegen het witte plafond worden geblazen met alle gevolgen van dien.

  • 5-jaarlijkse reiniging van de unit

De vijf-jaarlijkse reiniging van de ventilatie-unit kan u vergelijken met het klein onderhoud van de wagen. De groep wordt door een technicus gedemonteerd, de warmtewisselaar wordt uit het toestel gehaald en gewassen en de binnenkant van het toestel zelf wordt schoongemaakt. De balans van de motoren wordt gecontroleerd en ook de schoepen, die na 5 jaar behoorlijk zwart kunnen zien, worden gereinigd. Aangekoekt stof op de schoepen wordt verwijderd zodat uw ventilatie-unit opnieuw zuiniger kan ventileren. Ook de filters worden vervangen.
Dergelijk onderhoud duurt één tot anderhalf uur en de kostprijs van dergelijk onderhoud situeert zich rond de 80€ (excl. filters) incl. behandeling met probiotica voor een langdurend resultaat.

  • 10 à 15-jaarlijks groot onderhoud

Om uw systeem optimaal te laten functioneren en om te voorkomen dat uw kanalen een voedingsbodem worden voor bacteriën en andere ziekteverwerkers is het noodzakelijk zowel de unit als de kanalen om de vijftien jaar een groot onderhoud te geven.
Hierbij wordt zoals hierboven beschreven de unit gereinigd, de filters vervangen en daarnaast worden ook de ventilatiekanalen schoongemaakt. Door middel van een stofborstel wordt alle vervuiling in het kanaalnetwerk losgemaakt en aansluitend afgezogen. Daarop volgt nog een visuele controle met een camera in de buizen.
Alle pulsie- en extraventielen worden intern gereinigd en aansluitend terug ingeregeld.
Tot slot worden de debieten gecontroleerd en bijgesteld.

Een dergelijk onderhoud wordt begroot op 300 tot 350€.

Opbouw ventilatiekanalen in het vloerpakket

Ventilatiekanalen in opbouw

 

Besluit

Een goed onderhoud bepaalt de luchtkwaliteit van uw woning. Probeer daarom een goede routine te ontwikkelen in het onderhoud van uw filters (bvb. elke eerste zaterdag van de maand).
Sluit voor het vervangen van uw filters, het reinigen van de unit en de 10- à 15-jaarlijkse grote reiniging een onderhoudscontract af met uw installateur. Op die manier vergeet u geen enkel onderhoud en wordt een lange levensduur van het systeem gegarandeerd.


Veel gestelde vragen

• Kan ik mijn ventilatie-unit zelf reinigen?
Ja, dat kan, maar u dient hiervoor voorzichtig te werk te gaan. Zorg eerst en vooral dat de unit niet onder spanning staat. Label ook alle kabels en luchtgeleiders die u losmaakt. Wanneer uw toestel nog in garantie is, raden we aan het onderhoud te laten uitvoeren want de garantie vervalt van zodra u de unit openvijst.

• Maakt een ventilatie-toestel lawaai?
Ja, maar… Correct gebruik van geluidsdempers en juiste dimensionering van de kanalen en ventielen zorgt ervoor dat dit niet hoorbaar is in de woning. In het toestel zelf zitten bovendien 2 uiterst stille motoren in een geluidsdempende omkasting waardoor het geproduceerde lawaai nauwelijks hoorbaar is.

• Hoe vermijd ik te droge lucht bij het ventileren?
De ideale luchtvochtigheid voor een woning ligt tussen de 40% en 60%. Een ventilatiesysteem zorgt voor afvoer van vochtige lucht naar buiten. In de winter kan de aangezogen buitenlucht echter droog zijn waardoor de luchtvochtigheid onder de 40% zakt. Een enthalpiewisselaar in de ventilatie-unit zorgt ervoor dat niet alleen de warmte maar ook het vocht uit de woning (deels) wordt gerecupereerd zodat dit in de woning op een stabiel punt blijft.

• Moet ik extra sensoren (vocht, beweging, …) voorzien bij een balansventilatiesysteem?
Dat kan, maar gaat weinig meerwaarde hebben. Een zogenaamd D+ systeem, een balansventilatie met sturende sensoren, zal meer ventileren wanneer een sensor geactiveerd wordt. Het vocht in de badkamer zal bijvoorbeeld iets sneller afgevoerd worden. In de praktijk is dit echter nauwelijks merkbaar, aangezien het hele kanalennetwerk sterker wordt geventileerd (niet alleen in de badkamer) waardoor dit voor de badkamer maar enkele minuten scheelt. Bovendien zijn de sensoren en bijbehorende bekabeling vrij duur.

Auteurs: Katia Hoefnagels en Maxime Otte van  Juvah