Nieuwbouw: wat verandert er in 2016

Maximum E-peil nieuwbouw: E50

Sinds 1 januari van dit jaar ligt het minimum E-peil voor nieuwbouwwoningen niet langer op E60 maar op E50. In 2018 wordt dit E40, in 2020 E35 en vanaf 2021 moeten alle woningen bijna-energieneutraal zijn (max. E30). We spreken dan over een BEN-woning.

Premies en kortingen bij een beter E-peil

Indien u dit jaar een bouwaanvraag indient dan krijgt u 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Is uw E-peil kleiner of gelijk aan E20 dan betaalt u gedurende 5 jaar geen onroerende voorheffing.

Tevens krijgt iedereen die dit jaar een bouwaanvraag indient en beter scoort dan E20 ook een premie van de netbeheerder. Onder E20 voor huizen bedraagt deze premie 1800€ + 50€ per punt lager. Voor appartementen bedraagt deze premie 800€ + 30€ per extra punt.

Strengere waarden voor ramen, vloeren, muren en daken

Niet enkel het E-peil wordt een zeer belangrijke factor voor hoe onze woning zal gebouwd worden, ook de maximale U-waarde (die de hoeveelheid doorgelaten warmte bepaalt) van bepaalde constructieonderdelen gaat naar beneden. Dit om de totale isolatiewaarde van de woning te verbeteren.

Voor vloeren, muren en daken wordt dit vanaf nu een U-waarde van 0,24W/m2K. Voor vensters wordt dit maximaal 1,50 W/m2K.

Nieuwe verplichtingen voor ventilatie

Met ingang van dit jaar dient verplicht een ventilatieverslaggever te worden aangesteld. Hij staat in voor het verplichte ventilatievoorontwerp en ventilatieprestatieverslag.

 

Bron: Livios